skip to content

Willkommen beim Zentrum für Physiologie & Pathophysiologie

Zentrum Physiologie und Pathophysiologie

Medizinische Fakultät

Robert-Koch-Str. 39
D-50931 Köln

Geschäftsführender Direktor des Zentrums
Univ.- Prof. Dr. med. Dr. h.c. J. Hescheler

Institut für Neurophysiologie
Direktor: Prof. Dr. med. Dr. h.c. J. Hescheler
E-mail

Sekretariat:  Vanessa Pütz
Tele.: +49 0221 478 6960
Fax  : +49 0221 478 3834

---------------------------------------------------------------

Geschäftsführende Direktorin
Institut für Vegetative Physiologie

Univ.- Prof. Dr. Tatiana Korotkova
E-mail

Sekretariat Vorzimmer
N.A
Tele.: +49-221-478-6950
Fax  : +49-221-478-6950

Sekretariat Habilitationsverfahren
ruth.hesseSpamProtectionuk.koeln.de
Telefon: +49 0221 478 3610
Fax      : +49 0221 478 3538

---------------------------------------------------------------
 

---------------------------------------------------------------